Kúpa a financovanie domu na Lintavách (Časté otázky a odpovede)

18.03.2022

"Ak sa na kúpu rodinných domov nachádzajúcich sa v populárnej lokalite iba pár kilometrov od Bratislavy rozhodnete čerpať úver z banky, v nasledujúcom texte nájdete najčastejšie kladené otázky a odpovede spojené s týmto spôsobom financovania."

Je možné na kúpu a financovanie rodinných domov využiť úver a zabezpečiť ho nadobudnutou nehnuteľnosťou?

Ak Vás projekt Lintavy zaujal či už ako miesto na život, alebo ako investícia, samozrejmosťou je aj možnosť financovať majoritnú časť kúpnej ceny prostredníctvom hypotekárneho úveru a založenia nadobudnutej nehnuteľnosti.

Aké zmluvy budú v prípade čerpania úveru uzatvorené?

V prvom kroku uzatvorí developer s kupujúcim zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Ku uzavretiu samotnej kúpnej zmluvy dôjde až po splnení presne stanovených a vopred dohodnutých podmienok.

Aké sú podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy?

Kúpna zmluva bude môcť byť uzatvorená po tom, ako bude dom postavený, skolaudovaný a zapísaný do katastra nehnuteľností ako dokončená stavba. 

V akom momente je možné pozemky spolu s rodinným domom založiť?

Nadobúdané pozemky a rodinný dom, ktorý je ich súčasťou, budú môcť byť založené v prospech banky po splnení vyššie uvedených podmienok na uzavretie kúpnej zmluvy. 

Je na uzatvorenie záložnej zmluvy medzi bankou a developerom potrebná súčinnosť kupujúceho?  

Developer uzavrie s bankou záložnú zmluvu na žiadosť kupujúceho. Tomuto kroku však musí predchádzať postavenie domu, kolaudácia a zápis rodinného domu do katastra nehnuteľností ako dokončenej stavby. 

Kedy banka uvoľní peňažné prostriedky na financovanie predmetu kúpy?

To, kedy Vám banka uvoľní finančné prostriedky, záleží od viacerých skutočností. Každá banka si môže stanoviť iné úverové podmienky. Niektorým bankám postačuje, ak bude proces katastrálneho konania o vklade záložného práva v prospech banky začatý. Iné banky uvoľnia prostriedky až po samotnom vykonaní vkladu záložného práva v ich prospech do katastra. Medzi ďalšie podmienky, ktoré si banky stanovujú, patrí napríklad povinnosť poistenia nehnuteľnosti, úhrada časti kúpnej ceny platenej z vlastných prostriedkov a podobne.

Kedy sa stanem vlastníkom?

Návrh na vklad vlastníckeho práva kupujúceho bude do katastra nehnuteľností podaný až po uhradení celej kúpnej ceny developerovi.

Kedy je vhodný čas uzavrieť s bankou úverovú zmluvu?

Rozhodnutie je plne vo vašich rukách. Ak máte napríklad obavy z nárastu úverových sadzieb, s bankou môžete o úverovej zmluve rokovať aj pred postavením rodinných domov. Pri dohadovaní podmienok zmluvy je však potrebné myslieť na zopár dôležitých skutočností:

  • Developer bude pripravený podpísať záložnú zmluvu s bankou až po postavení, skolaudovaní a zápise rodinného domu na list vlastníctva ako dokončenej stavby. 

  • Návrh na vklad vlastníckeho práva bude môcť byť podaný až po vyplatení celej kúpnej zmluvy developerovi.

  • Developeri nemôžu vyplývať z úverovej zmluvy žiadne povinnosti, pretože nemá postavenie zmluvnej strany.

Môžem dostať sumu úveru vyplatenú vo viacerých tranžiach?

Okrem vyššie uvedených skutočností, ktoré je potrebné pri uzatváraní úverovej zmluvy zohľadniť, je jej obsah na dohode kupujúceho a banky. Z pohľadu developera nie je rozhodujúce, či bude suma úveru vyplatená v jednej alebo viacerých tranžiach. Návrh na vklad vlastníckeho práva bude podaný až po uhradení kúpnej zmluvy developerovi.

ZÁVER

Ak Vás Lintavy zaujali, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám poradíme aj ohľadne otázok súvisiacich s financovaním nehnuteľnosti. V rámci projektu Lintavy vystupuje spoločnosť APEX A v pozícii architekta a developera zároveň. Jedinečná kombinácia, vďaka ktorej Vám vieme odpovedať na otázky rôzneho charakteru. 

 

Galéria