Realizácia inžinierských sietí

20.01.2021

"V súčasnosti už kolaudujeme. "

V druhom polroku 2020 sme zahájili výstavbu inžinierských sietí vrátane vybudovania prístupovej komunikácie. Každý pozemok má k dnešnému dňu zrealizovanú samostatnú vodovodnú, kanalizačnú, plynovú a elektrickú prípojku. V lokalite je vybudovaná aj optická sieť, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Telekom. 

V súčasnosti prebieha proces kolaudačných konaní jednotlivých sietí. 

Galéria